Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом УЧАСНИК/ВКЛАДНИК, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» (далі – АДМІНІСТРАТОР) власних персональних даних до системи персоніфікованого обліку АДМІНІСТРАТОРА, яка розташована за місцезнаходженням АДМІНІСТРАТОРА.


2. Підписуючи даний документ УЧАСНИК/ВКЛАДНИК як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення АДМІНІСТРАТОРОМ, як володільцем персональних даних всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у відповідності до сформульованої мети їх обробки, та підтверджує, що АДМІНІСТРАТОР на дату підписання УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ цього документу, належним чином повідомив його про права і мету збору та обробки персональних даних про нього, а також інформацію про місцезнаходження власника, розпорядника та третіх осіб, включаючи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом використання програмного забезпечення «Приват24», агентів,яким можуть бути передані для обробки його персональні дані, податкові органи, органи та суб’єкти господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки АДМІНІСТРАТОРА, без обмеження терміну зберігання і обробки.


3. Метою обробки добровільно наданих УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ персональних даних є персоніфікований облік – збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення і Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення» інформації про УЧАСНИКІВ/ВКЛАДНИКІВ недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, для обчислення розміру цих виплат, а також для цілей здійснення зв'язку з УЧАСНИКОМ/ВКЛАДНИКОМ, для організації поштових розсилок, розсилок SMS-повідомлень і розсилок електронною поштою на адресу УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА, з метою надання інформації про послуги АДМІНІСТРАТОРА та в інших цілях, які не суперечать законодавству України.


4. Для досягнення мети обробки до системи персоніфікованого обліку АДМІНІСТРАТОРА можуть бути включені наступні персональні дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • місце народження;
 • місце проживання (перебування);
 • інформація щодо резидентства;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
 • серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі, термін (строк) дії (за наявності) та орган, що його видав;
 • реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
 • реквізити банківської карти для виплат;
 • контактній телефон;
 • інші персональні дані УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА, якими володіє АДМІНІСТРАТОР.

5. У зв’язку з внесенням до системи персоніфікованого обліку АДМІНІСТРАТОРА персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» УЧАСНИК/ВКЛАДНИК має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

6. Доступ до персональних даних УЧАСНИКА/ВКЛАДНИКА, що включені до системи персоніфікованого обліку АДМІНІСТРАТОРА третіх осіб, дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.


7. УЧАСНИК/ВКЛАДНИК не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи персоніфікованого обліку АДМІНІСТРАТОРА, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.