guarantee-certificate

Компания ТОВ «Керуючий адміністратор ПФ «Паритет»

 • Зареєстрована в серпні 2004 року Виконкомом Дніпропетровської міської ради
 • Входить в державний реєстр фінансових установ України
 • Співробітники компанії мають досвід роботи на фондовому ринку та на ринку фінансових послуг, пройшли навчання та сертифікацію
 • Уставний фонд компанії складає сiм мільонів гривень

partnership

Адміністрування фондів

 • ТОВ «Керуючий адміністратор ПФ «Паритет» є адміністратором та компанією з управління активами Відкритого пенсійного фонду «ПриватФонд»
trophy

Вид діяльності

 • Адміністрування та управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ)
 • Ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду
 • Укладання пенсійних контрактів від імені пенсійного фонду
 • Забезпечування здійснення пенсійних виплат учасникам фонду
 • Надання пенсійному фонду агентських та рекламних послуг
 • Здійснювання операцій з управління активами згідно інвестиційної декларації пенсійного фонду
Код ЄДРПОУ 33115602
Розрахунковий рахунок в Приватбанку UA17 305299 00000 26008050000992
МФО 305299
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова , 12
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи АА №18 від 17.09.04 р.
JPEG, 1.1мб
Внутрішні правила надання фінансових послуг PDF, 2.8мб
guarantee-certificate

Ліцензії

 • Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адміністрування НПФ АБ №115989 дійсна з 21.08.2008 р. (безстрокова)
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) АЕ №294763 від 13.03.2015 р. (безстрокова)
 • Ліцензія Служби безпеки України на криптографічний захист інформації АВ №548175 від 20.08.2010 р. (безстрокова)

partnership

Участь

 • Член Української асоціації інвестиційного бізнесу
 • Національної Асоціації НПФ України Адміністраторів НПФ

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ», які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ»

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ», або ПІБ фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Код ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ», або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ», %
1 Юридичні особи
1.1 Компанія АЧІЛЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 145392 Грігоріу Ксенофонтос, 2, Пелендрі, П.С. 4878, Лімассол, Кіпр 85,71
2 Фізичні особи
Усього: 1

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» 34410485 Товариство з обмеженою відповідальністю «Крим-дівелопмент» 49054, м. Дніпро, пров. Благоєва, 7 11,4364
2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» 38529727 Товариство з обмеженою відповідальністю «Естейт-Селлінг» 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 20
3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» 33549513 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелмашлізинг» 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11 50

Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ», які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» 21640076 ПАТ «Боїнський Комплекс» 03680, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 37/1, корпус Б 26,93
2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» 33402960 Товариство з обмеженою відповідальністю «ІКБ-Інвест» 03680, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 37/1 30,01
3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» 39034828 Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-Престіж» 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 11 25,92
4 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБ-Консалтинг» 31647427 Товариство з обмеженою відповідальністю «Вітязь» 49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, 2/308 96,50
5 Компанія АЧІЛЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 00825767 М Катіна Георгіу Паспорт Е440796, виданий 10.11.2010 р. Окружним Службовцем Лімассолу 50
6 Компанія АЧІЛЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 01054196 Т Антрі Лампроу Паспорт Е440796, виданий 10.11.2010 р. Департаментом Цивільного Реєстру та Міграції Кіпру 50