work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2019 рік

Оприлюднено 27.04.2020
Річна фінансова зівітність
PDF, 2.2 MB
Відомості про результати діяльності
PDF, 659.4 KB
Опис інвестиційної політики
PDF, 234.9 KB
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності
PDF, 638.6 KB
Інформаційний проспект
PDF, 463.9 KB
work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2018 рік

Оприлюднено 12.04.2019
Інформаційний проспект ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 235 KB
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності НПФ "ПриватФонд"
PDF, 817.2 KB
Звіт про фінансові результати
PDF, 1.8 MB
Баланс
PDF, 2.7 MB
Інвестиційна політика ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 262.3 KB
Відомості про результати діяльності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 621.6 KB
work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2017 рік

Оприлюднено 10.07.2019
Відомості про результати діяльності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 4.9 MB
Інформаційний проспект ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 1.3 MB
Опис інвестиційної політики ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 266.3 KB
Баланс
PDF, 1.6 MB
Звіт про фінансові результати
PDF, 1.2 MB
Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) за річною фінансовою звітністю ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 691.7 KB
Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо достовірності та повноти річних звітних даних ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 561.4 KB
work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2016 рік

Оприлюднено 10.07.2019
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо звітності з недержавного пенсійного забезпечення ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 4.1 MB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 3.2 MB
Звіт про фінансові результати
PDF, 1.8 MB
Баланс
PDF, 2.7 MB
Інвестиційна політика Фонду
PDF, 264.3 KB
Відомості про результати діяльності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 5.7 MB
Інформаційний проспект ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 1.6 MB
work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2015 рік

Оприлюднено 10.07.2019
Звіт про фінансові результати
PDF, 880.9 KB
Баланс
PDF, 1.4 MB
Інвестиційна політика Фонду
PDF, 335.2 KB
Інформаційний проспект ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 754.5 KB
Відомості про результати діяльності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 2.8 MB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 2.5 MB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 714 KB
work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2014 рік

Оприлюднено 10.07.2019
Інформаційний проспект ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 588.3 KB
Опис інвестиційної політики ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 366 KB
Відомості про результати діяльності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 2.1 MB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо звітності з недержавного пенсійного забезпечення ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 881 KB
Баланс
PDF, 853.1 KB
Звіт про фінансові результати
PDF, 680.7 KB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 803.8 KB
work

Звітність ВПФ «ПриватФонд» за 2013 рік

Оприлюднено 10.07.2019
Відомості про результати діяльності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 5.1 MB
Баланс
PDF, 2.6 MB
Звіт про рух грошових коштів
PDF, 1.8 MB
Звіт про власний капітал
PDF, 1.3 MB
Примітки до річної фінансової звітності
PDF, 2.8 MB
Звіт про фінансові результати
PDF, 1.7 MB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо звітності з недержавного пенсійного забезпечення ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 4.4 MB
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ВПФ "ПриватФонд"
PDF, 3.8 MB
Інвестиційна політика Фонду
PDF, 440.5 KB